REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB POLSKA ANGLIA

§1

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki przewozu osób przez firmę Grandbus.

§2

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.grandbus.pl (za potwierdzeniem pracowników), jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

§3

1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
a)  zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
b) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu;
2.  Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
b) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
c) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celnych;

§4

1. Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod umówionym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu;
c) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
d) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
2. O ile przepisy kraju docelowego nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku od 12 do 16 lat  mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.
3. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

§5

1. Klient uprawniony jest do przewozu dwóch sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 60 kg oraz bagażu podręcznego;
2. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż;

3. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości 10 £ /50 zł.

§6

Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości określonej w cenniku.

§7

Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu, rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.